ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

        Η Ενορία του

  Αποστόλου Ανδρέα  

και Τιμίου Προδρόμου

        Μέσα Γειτονιάς

             Τηλ. 00357-25722762 

             Φαξ: 00357-25720897          

     email: andreas@mesageitonias.com

Άγιοι Απόστολε Ανδρέα και Πρόδρομε του Κυρίου πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

THE HOLY METROPOLITAN DIOCESE OF LIMASSOL

   The Parish of          

St. Andrew and        

St. John the Baptist     

Mesa  Geitonia          

                        Tel. 00357-25722762  

                       Fax: 00357-25720897

                        email: andreas@mesageitonias.com

       O Holy Apostle Andrew and Forerunner of our Lord pray for us.

Καλώς ήρθατε

στην ιστό-σελίδα

της ενορίας μας

 

Η θεία Λειτουργία θα τελεσθεί στην Αγγλική γλώσσα στο Παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου, Μέσα Γειτονιάς, τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου  

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου  

 

Όσοι θέλουν να προσέρθουν στο Μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως παρακαλούμεν όπως επικοινωνήσουν με τον Εφημέριον του Ναού για Ραντεβού.   

Πρωτ. Μιχαήλ Μιχαήλ τηλ. 99639314

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

Ι. Ν. Αποστόλου Ανδρέου, κάθε Τρίτη 7 μ.μ.

Ομιλητής: Πρωτ. Μιχαήλ Α. Μιχαήλ.

   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 1 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής.
Τα μαθήματα είναι ατομικά, 1 ώρα την εβδομάδα.
Χώρος: Αίθουσα δίπλα από τον Ιερό Ναό Απ. Ανδρέου.
Δίδακτρα: 50/μήνα.
Διδάσκων: Βασίλειος Πηλαβάκης, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής (Πτυχίο Βυζ.Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Δίπλωμα Βυζ. Μουσικής - Τονικού Ωδείου Αθηνών), Ιεροψάλτης Ι. Ναού Απ. Ανδρέου Μέσα Γειτονιάς, Θεολόγος - Ιεροκήρυκας Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Δηλώσεις στα τηλέφωνα: 99133971

 

Βυζαντινή Χορωδία

Απ. Ανδρέας Μέσα Γειτονιάς
Για γάμους και βαπτίσεις.

Χοράρχης: Βασίλειος Πηλαβάκης, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Ιεροψάλτης Ι.Ναού Απ.Ανδρέου Μέσα Γειτονιάς, Θεολόγος Ιεροκήρυκας Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Tηλ: 99133971

Κάνετε κλικ για να πάτε στην ειδική ιστοσελίδα

 

 

ΠΙΝΑΞ

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2

ΤΡΟΠΑΡΙΑ

Ακολουθίες στην Ελληνική γλώσσα.

Οι καθημερινές ακολουθίες και άλλες του Εκκλησιαστικού έτους 

Εγκαταστάσεις αρχεία σε Word Doc.  

Το Ιερατικόν

Το Εγχειρίδιον την Χορωδίας

Το Ευχολόγιον

Το Εγχειρίδιον του Λαού

Τα Μεναία  

Το Τριώδιον

Το Πεντηκοστάριον

 Η Παρακλητική (Οκτώηχος)
 

  

 

Ακολουθίες στην Αγγλική γλώσσα

Εγκαταστάσεις αρχεία σε Word Doc.  

Το Ιερατικόν:   

Το Βιβλίο του Ιερέα για τις ακολουθίες της Θείας Λειτουργίας, του Εσπερινού, του Όρθρου και άλλες καθημερινές ακολουθίες και ευχές.

Το Εγχειρίδιον την Χορωδίας:

Το Βιβλίο του Αναγνώστη και της Χορωδίας  αντίστοιχο με το Ιερατικόν.

Το Ευχολόγιον:

Οι ακολουθίες των Βαπτίσεων, Γάμου, Παρακλητικών κανόνων, Αγιασμού.

 

Το Εγχειρίδιον του Λαού:

Στις Ακολουθίες αυτές συμπεριλαμβάνονται τα πλήρες κείμενα αμφοτέρων του Ιερέα και της Χορωδίας  και εκ τούτου πιο κατάλληλο για το Λαό ν' ακολουθήσει. Επίσης οι περισσότερες παραθέτουν Ελληνικό/ Αγγλικό κείμενα  

Ακολουθίες τις Αγιας Εβδομάδος

Αγγλικά κείμενα  και Ελληνικό/ γγλικό κείμενα  

 

Ύμνοι: 

Απολυτίκια, Κοντάκια, Ύμνοι της Θείας Λειτουργία, του Όρθρου και Εσπερινού και άλλοι, με την Βυζαντινή μουσική γραφή. Οι περισσότεροι ψάλλονται με τις αντίστοιχες μελωδίες  των Ελληνικών Αυτομέλων. Για να εμφανισθούν  στον υπολογιστή σας οι χαρακτήρες της Βυζαντινής Μουσικής ίδε την σημείωση 'Note' στην επικεφαλίδα Hymns.

Ακολουθίες στην Ελληνική Γλώσσα με Αγγλική   Φωνητική Μεταγλώττευση.

 

 

Πότε είναι η Ονομαστική μου Εορτή;

Μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

Αλφαβητικός Κατάλογος Ονομάτων Ορθοδόξων Αγίων και πότε εορτάζουν. Αρκετοί με Εικόνες.

 

 

Ημερολόγιο με τις κύριες εορτές για κάθε μέρα και όλες τις νηστίσιμες ημέρες του έτους.

 

 

Εορτές και Άγιοι

Μάθετε ποια Εορτή ή ποίοι Άγιοι εορτάζουν  κάθε μέρα του έτους. Απλώς κάνετε κλικ την ημερομηνία. [Μόνο στα Αγγλικά]

 

 

  Κυριακοδρόμιον
Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα

Τα Αναγνώσματα για κάθε Κυριακή του έτους.

Αγγλική

Ελληνική

Καθημερινά Ευαγγελικά Αναγνώσματα

Πίνακα με τα αναγνώσματα για κάθε μέρα του έτους 

Αγγλική  

Ελληνική

Καθημερινά Αποστολικά Αναγνώσματα

Πίνακα με τα αναγνώσματα για κάθε μέρα του έτους 

Αγγλική  

Ελληνική

 

 

Το θείον και Ιερόν Ευαγγέλιον

Το Βιβλίο με τα Ευαγγελικά Αναγνώσματα όλου του έτους όπως χρησιμοποιείτε από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Εγκαταστάσεις αρχεία σε Word Doc.

 (Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)

Αγγλική 

Ελληνική

Ελληνική / Αγγλική

 

 

Ο Απόστολος

Το Βιβλίο με τα Αποστολικά Αναγνώσματα όλου του έτους όπως χρησιμοποιείτε από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Εγκαταστάσεις αρχεία σε Word Doc.

(Μόνο στην Αγγλική γλώσσα)   

Αγγλική

Ελληνική

 

 

Η Παλαιά Διαθήκη των Εβδομήκοντα

Ελληνική

 

 

Ομιλίες

Μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

Μια σειρά ομιλίες στην Αγγλική γλώσσα από τον π. Χριστοφόρον.

 

 

Ημερομηνία του Πάσχα

Η ημερομηνία της Κυριακής του Αγίου Πάσχα έως του έτους 2099 με τα έτη  όπου το Πάσχα της Ρωμαίο Καθολικής εκκλησίας  συμπίπτει μετά της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 

Σύνδεσμοι

 

 

Welcome

to our Parish

web site

 

The Divine Liturgy will be served in English in the Chapel of St. John the Baptist, Mesa Geitonia, on the following dates:

 Saturday 9th February 

 Saturday 23rd February 

 

If you would like to come for the Sacrament of Holy Confession please get in touch with the parish Priest for an appointment.

 

Fr. Michael Michael Tel: 99639314

 

EVENING TALK (GREEK)

St. Andrew's Churchevery Tuesday 7 pm.

Speaker: Rev. Michael A. Michael.

 

 

ANNOUNCEMENT

Byzantine Music lessons begin 1st September

Lessons are individual, 1 hour a week.

Place: Hall next to the Church of St. Andrew.

Fees: 50 monthly

Music teacher: Vasilios Pilavakis, Professor of Byzantine Music, (Certificate of Byzantine Music - Holy Metropolis Limassol, Diploma Byzantine Music - Tone Conservatory Athens)  

Chanter at St. Andrew's Church, Mesa Geitonia, Theologian - Preacher of Holy Metropolis of Limassol.

For more information tel: 99133971

 

 

Byzantine Choir

"Ap. Andreas Mesa Geitonia"

For Weddings and Baptisms

Choir Master: Vasilios Pilavakis, Professor of Byzantine Music, Chanter at St. Andrew's Church, Mesa Geitonia, Theologian - Preacher of Holy Metropolis of Limassol.

Tel: 99133971

Click on image to go to website

 

CONTENTS

OUR PARISH

THE CHURCH OF THE HOLY APOSTLE ANDREW

THE CHAPEL OF ST. JOHN THE BAPTIST

THE NEW SPIRITUAL CENTRE

ADMINISTRATION

PROGRAMME OF SERVICES

PICTURE GALLERY

PICTURE GALLERY 2

TROPARIA

Services in Greek

Most of the daily services and others used throughout the Ecclesiastical year.

Download services in Word Doc.  

The Hieratikon

The Choir's Handbook

The Euchologion

The People's Handbook

The Menaia 

The Triodion  

The Pentecostarion

The Parakletike (Octoechos)

 

 

Services in English

Download Services in Word Doc.

The Hieratikon: [The Priest's Service Book.]

This is the book used by the Priest for the Divine Liturgy, Vespers, Mattins and other daily services. This includes what the Choir must say, but does not include the full text.

The Choir's Handbook:

This is the Choir's equivalent to the Hieratikon. It includes what the Priest must say, but does not include the full text.

The Euchologion:

The services of Baptism, Marriage, Supplicatory Canons, Blessing of waters.

The Peoples Handbook:

Services in this section include the full text for both the Priest and the Choir and therefore more suitable for the laity to follow. Most are also juxtaposed with Greek/English text.

Services for Holy Week

English text and Greek/English text

Hymns:

Apolytikia [Dismissal] hymns, Kontakia, Hymns from the Divine Liturgy, Mattins, Vespers and other, written with the Byzantine musical notations. Most can be sung to the melodies of their Greek equivalent. Turn on your sound system and hear the melodies playing in the background or download the MP3 audio files and listen to how the hymns are sung. To see the Byzantine musical notations see 'Note' under the Hymns Section.

Services in Greek juxtaposed with an English Phonetic Transliteration.

 

 

 

When is my Nameday?

An Alphabetical Directory of the Names of Orthodox Saints and their Feast Day, many with links to their Icon.

 

 

An ecclesiastical calendar with the main saints for each day and all the fasting days of the year.

 

 

Feasts and Saints

Find what Feast or Saints celebrate each day of the year. Just click on the date.

 

 

 

Sunday Gospel and Apostle readings

The readings for each Sunday of the year.

English

Greek

Daily Gospel readings

A Table showing the readings for each day of the year

English 

Greek

Daily Apostle readings

A Table showing the readings for each day of the year

English  

Greek

 

 

The Divine and Holy Gospel:

The Complete Book of the Gospel Readings for the whole year as used by the Orthodox Church.

Download the Holy Gospel in Word  Doc.

 (Only in English)

English

Greek

Greek / English

 

 

The Book of the Apostle:

The Complete Book of the Apostle Readings for the whole year as used by the Orthodox Church.

Download the Apostle Book in Word Doc. 

(Only in English)

 

English

Greek

 

 

 

The Old Testament (Septuagint)

Greek
 

 

 

Talks

A series of talks in English given by Fr. Christopher at the weekly Discussion Group Meetings.

 

 

 

Dates for Holy Paschα (Easter)

The dates for the Sundays of Holy Pascha until the year 2099 with the years when Easter in the Roman Catholic Church falls on the same day as the Orthodox Pascha. 

Links